จุดเด่นของ Lithium battery Leave a comment

แบตเตอรี่ LiFePo4 เป็นแบตเตอรี่ชนิด Lithium –ion โดยเป็นการรวมข้อดีของ แบตเตอรี่ Li-Po กับ แบตเตอรี่ A123 เข้าด้วยกัน
LiFePo4 ย่อมาจาก Lithium ion Phosphate นั้นจะยึดโครงสร้างทางเคมีเช่นเดียวกับแบตเตอรี่ Li-Po (Lithium Polymer) ทั่วไป แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้จาก Cobalt Dioxide ที่เป็นก๊าซมาเป็นโลหะที่ทนทานมากขึ้น การที่ LiFePo4 เปลี่ยนวัสดุจาก Lithium Cobalt Dioxide (LiCoO2) มาเป็นโลหะทำให้ปลอดภัยจากปฎิกริยาเคมีที่ทำให้เกิดความร้อนในแบตเตอรี่ Li-PO ทั่วไป
มีผลทำให้ LiFePO4 ไม่สามารถติดไฟหรือเกิดการเผาไหม เหมือนกับ Li-Po แม้จะถูกใช้งานอย่างสุดขีด หรือเกินขอบเขตที่แบเตอรี่ Li-Po ทั่วไปจะสามารถรับได้ ในขณะเดียวกันตัว LiFePO4 ยังมีการขับพลังงานที่สูงกว่า ( higher discharge rate) และไม่เป็นพิษ แถมยังมีอายุการใช้งานที่มากกว่าแบตเตอรี่ Li-Po ทั่วไปหลายเท่า
LiFePo4 ถูกคิดค้นโดย Mr. John Goodenough ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย เท๊กซัลในปี 1996
ข้อดีของ LiFePo4
1. ความทนทานต่ออุณภูมิสูง
2. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. กระแสไฟจ่ายได้สูงมากขึ้น
4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. มีน้ำหนักเบา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *